کارفرما : دکتر امیری فر

تخصص : دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 95 متر مربع

 محل پروژه : نازی آباد – پارس

مجری پروژه : طرح و طب