اجرای سقف مطب دکتر شکورپور

تخصص : دندانپزشکی / سبک طراحی : نئوکلاسیک / متراژ : 130 متر مربع / محل پروژه : تهران ، پل رومی