اجرای کابینت، قفسه، میز و سایر اجزای دکوراتیو مطب خانم دکتر نادیا خاکی

تخصص : دندانپزشک / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 60 متر مربع / محل پروژه : آبادان

گزارش روز پروژه خانم دکتر خاکی

مطب خانم دکتر نادیا خاکی، واقع در شهر آبادان است که فاز اجرایی خود را طی می کند.

کانتر و میز منحصر به فرد این پروژه، مبل ها و نشیمن ها و سایر کارهای چوبی و دکوری در کارگاه تهران آماده شدند و در محل پروژه در آبادان؛ نصب و اسمبل می شوند