اجرای کانتر رسپشن مطب دکتر مهری

تخصص : دندانپزشکی / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 75 متر مربع / محل پروژه : تهران ، میدان ولیعصر