اجرای کانتر منشی مطب دکتر اشبین

تخصص : پوست / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 90 متر مربع / محل پروژه : تهران ، مرزداران

کمی در مورد پروژه دکتر بدانید …

مطب دکتر اشبین به ابعاد ۹۰ متر مربع واقع در خیابان مرزداران است.

تخصص خانم دکتر فرنیا اشبین، پوست است و طراحی مطب بر اساس کانسپت عملکردی

مطب جلو رفته و به همین دلیل، از فرم ها و دکوراسیون سیال و نرم استفاده کردیم.