بازدید تیم طراحی و اجرای طرح و طب، از اتمام پروژه خانم دکتر مهرناز اسدی

تخصص : بیماری های ریه و تنفسی / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 60 متر مربع / محل پروژه : تهران ، میدان ولیعصر

کمی در مورد پروژه دکتر بدانید …

این پروژه که واقع در میدان ولیعصر است، مراحل طراحی و اجرای خود را به طور پیوسته از اسفند ماه ۹۸ آغاز کرد و در پنجم مرداد ماه سال ۹۹ به پایان رسید.

گفتگو با دکتر و مشاوره به ایشان

پروژه بازدید و اندازه گیری وضع موجود مطب خانم دکتر بود، پس از مشاوره و گفت و گو با خانم دکتر؛ نقشه های دوبعدی تهیه و تنظیم شدند.

طراحی و ارائه فایل پروژه برای تاییدیه نهایی

فایل سه بعدی؛ در مرحله بعدی طراحی شد و نقشه های اجرایی مطابق با فایل های دو بعدی و سه بعدی تهیه شدند. سرانجام پس از چندین روز کار مداوم؛ مراحل اجرای دکور و بازسازی مطب به پایان رسید و پروژه آماده تحویل به خانم دکتر شد.

بررسی نهایی و حضوری کنار خانم دکتر

بازدید امروز از پروژه، جهت تعامل هرچه بیشتر گروه طراحی و اجرا صورت گرفت تا از نزدیک نتیجه نهایی را آنالیز و بررسی کنند.