تحویل پروژه دکتر روزبهانی در ارتش

تخصص : دندانپزشک / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 70 متر مربع / محل پروژه : تهران ، ارتش

دکوراسیون خاص دکتر روزبهانی

طراحی مدرن و فرم های خاص دکوراسیون این پروژه، مهمترین ویژگی آن بود که با تلاش زیاد، نتیجه نهایی؛ نزدیکی بسیار زیاد اجرا و طراحی بود.