عکاسی از مطب دکتر منتظمی

تخصص : دندانپزشکی / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 48 متر مربع / محل پروژه : تهران ، پاسداران

کمی در مورد پروژه دکتر بدانید …

مطب دکتر منتظمی، به متراژ ۴۸ متر واقع در خیابان پاسداران تهران است.

سبک طراحی آن مدرن و عناصر سبز و گیاهی، هسته اصلی طراحی داخلی فضا هستند.