کارفرما : دکتر عزیز آبادی

تخصص : داروخانه

سبک طراحی : مدرن

متراژ : 120 متر مربع

محل پروژه : کرمان – رستم آباد

مجری پروژه : طرح و طب