کارفرما : دکتر هدایت مرادپور

تخصص : دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 90 متر مربع

 محل پروژه : تهران ، شیخ بهائی – صائب

مجری پروژه : طرح و طب