کارفرما : دکتر سامانیان

تخصص : آزمایشگاه ژنتیک هانا

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 109 متر مربع

 محل پروژه : تهران ، قلهک

مجری پروژه : طرح و طب