کارفرما : محمود حیدری

تخصص : داروخانه

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 95 متر مربع

 محل پروژه : قشم

مجری پروژه : طرح و طب