کارفرما : دکتر صالحی

تخصص : مرکز فیزیوتراپی

سبک طراحی : نئوکلاسیک

متراژ : 110 متر مربع

محل پروژه : مازندران – نور

مجری پروژه : طرح و طب