کارفرما : دکتر خشنود

تخصص : زنان زایمان

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 120 متر مربع

 محل پروژه : تهران ، مقدس اردبیلی – شادآور

مجری پروژه : طرح و طب