کارفرما : دکتر نیلوفر کریمی

تخصص : داروخانه

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 46 متر مربع

 محل پروژه : تهران ، باقرشهر

مجری پروژه : طرح و طب

حس خوب این پروژه :

قفسه های زیاد و وسیع چیزی بود که به دلیل فضای کوچک داروخانه باید در طراحی لحاظ میشد و نهایت استفاده از فضای داروخانه را در نظر میگرفتیم.پس یک فضای سراسری از کابینت و قفسه در نظر گرفتیم و یک مسیر حرکتی جلوی آن. با یک پیشخوان آن را از فضای مشتری ها جدا کردیم. اتاق مشاوره هم در بهترین جا و با توجه به استانداردهای معاونت غذا و دارو طراحی شد.