کارفرما : کلینیک پازل

تخصص : دندانپزشکی اطفال

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 98 متر مربع

 زمان اجرا : زمستان 1400

 محل پروژه : تهران ، یافت آباد

مجری پروژه : طرح و طب

حس خوب این پروژه :

اینجا مطب دندانپزشکی کودکان است. فضای دندانپزشکی برای کودکان باید محیطی دوستداشتنی و به دور از استرس باشد. بنابراین با استفاده از چوب و رنگ های شاد محیطی انرژی بخش و شاد را همراه با آرامش طراحی کردیم. در طراحی این مطب از عنصرهایی مانند پازل،خانه و درخت استفاده شد که نفوذ زیادی در حس اعتماد کودکان و ارتباط آنها با محیطی که در آن قرار میگیرند دارد. و در آخر هدف از طراحی این مطب احساس آرامش هر چه بیشتر کودکان در این فضا بود که به خوبی این حس را ایجاد کردیم.