کارفرما : دکتر میبدی امامی

تخصص : رادیولوژی فک و صورت

سبک طراحی : مدرن

متراژ : 165 متر مربع

محل پروژه :کرج – طالقانی جنوبی

مجری پروژه : طرح و طب