کارفرما : دکتر آذرگشب

تخصص : داروخانه

سبک طراحی : مدرن

متراژ : 80 متر مربع

محل پروژه :اسلامشهر – سیزدهم

مجری پروژه : طرح و طب